Fra den 1. juli 2019 træder der nye regler i kraft for varebiler med en tilladt totalvægt på mellem 2.000 kg og 3.500 kg. Det betyder, at du som leasingtager skal registre, hvad du bruger din varebil til – firmakørsel eller vognmandskørsel. Bruger du udelukkende din varebil til privatkørsel, skal du ikke foretage dig noget.

Firmakørsel eller vognmandskørsel?

Firmakørsel

Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Det er også firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på fx køb, salg eller reparation.

Vognmandskørsel
Du kører vognmandskørsel, hvis du mod betaling transporterer gods, der ikke tilhører eller er tilknyttet virksomheden, der er registreret som bruger af køretøjet.

Du skal være opmærksom på, at du ved vognmandskørsel først skal ansøge om en varebilstilladelse på www.virk.dkÅbner i nyt vindue, og at der er uddannelseskrav til denne type af kørsel.

Registrer din varebil i Motorregistret

  • Gå til www.motorregister.skat.dkÅbner i nyt vindue, og log på med NemID/MitID for det CVR nummer, der bruger varebilen.
  • Vælg ”Registrering” og ”Rediger tilladelse”, og indtast bilens registrerings- eller stelnummer.
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel” eller ”Vognmandskørsel” afhængigt af formålet (se ovenfor).
  • Godkend registreringen.

Vi sørger herefter for at bestille en ny registreringsattest til dig. SKAT opkræver et gebyr på 100 kr. for bestilling af ny registreringsattest, som bliver viderefaktureret leasingtager sammen med den normale opkrævning af leasingydelsen.


Læs mere om de nye regler på www.varebilskrav.dkÅbner i nyt vindue