Databeskyttelsesforordningen – en ny EU-forordning

Databeskyttelsesforordningen er en EU-forordning, der har erstattet EU’s databeskyttelsesdirektiv fra 1995. 

Databeskyttelsesforordning (GDPR) har skabt øget fokus på dig som person og din ret til at have kontrol over dine personoplysninger.

Forordningen trådte i kraft den 25. maj 2018 og har bl.a. til formål at:

  • Styrke borgernes grundlæggende rettigheder i den digitale tidsalder ved at give dem ret til kontrol over brugen af deres personoplysninger
  • Gøre det nemmere at drive forretning ved at forenkle reglerne for virksomheder i et digitalt fællesmarked
  • Gøre organisationer ansvarlige for, hvordan personoplysninger håndteres

Kundeoplysninger i Nordea Finance

I Nordea Finance er vi bevidste om, at personoplysninger er et aktiv, der skal behandles med den allerstørste omhu. Vi hilser derfor forordningen velkommen, som vil styrke vores kunders position og ret til egne personoplysninger. 

For os har databeskyttelse altid været utrolig vigtigt. Vi kan kun yde personlig service og rådgivning ud fra kundernes individuelle behov, når vores kunder har tillid til, at vi behandler deres personoplysninger fortroligt. Og det er en tillid, vi tager meget alvorligt.

Vi indhenter oplysninger til brug for drift af finansieringsvirksomhed og udbud af finansielle ydelser. Det gælder bl.a.:

  • Betalinger
  • Kunderådgivning, kundepleje og kundeadministration
  • Partner-/forhandleradministration
  • Kreditvurdering
  • Generel opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen
  • Nye produkter, analyser og markedsføring, herunder analyser af brug af sociale medier med henblik på bedre og mere målrettet markedsføring, service og rådgivning

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger

Vi bruger kun dine personoplysninger til specifikke formål, som vi har oplyst dig om, eller som du har givet dit samtykke til. Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde den serviceydelse, du har anmodet om, eller som er påkrævet for at kunne opfylde retlige forpligtelser.

Vi deler kun dine personoplysninger, hvis loven kræver det, eller hvis du har givet os tilladelse til det. 

Du kan fx altid anmode om at få adgang til og få begrænset dine personoplysninger og, hvor det er muligt, få dem slettet. Du har ret til en kopi af dine personoplysninger. Du har også ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har, og hvad vi skal bruge dem til. 

Læs Nordea Finance politik om databehandlingÅbner i nyt vindue

In English: Nordea Finance Data Processing PolicyÅbner i nyt vindue

Læs mere om vores behandling af cookies på følgende to sider:

Beskyttelse af personlige oplysningerÅbner i nyt vindue og CookiesÅbner i nyt vindue

Her kan du se hvordan vi beskytter dine person- og kundeoplysninger i tredjelande. 

I alle tilfælde sker det ved brug af en såkaldt EU-model klausul, der er udstedt af EU-kommissionen: Standard Contractual ClausesÅbner i nyt vindue

Derfor stiller vi spørgsmål

Vi arbejder proaktivt for at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terror.

Læs mere

Rart at vide

Her finder du en række oplysninger, som kan være interessante for dig som kunde i Nordea Finance.

Læs mere

Om Nordea Finance

Nordea Finance er et 100 % ejet datterselskab af Nordea Bank. Vi finansierer stort som småt.

Læs mere