Factoring - styrk din likviditet

Få dine penge med det samme, når du sender en faktura. Slip for besværet med B2B debitorbogholderi og administration af fakturaer. Du skaber likviditet, får et bedre cashflow og kan bruge tiden på din kerneforretning.

Factoring, belåning af fakturaer, opkøb af fakturaer, køb af fakturaer, afkøb af debitorer, frigiv arbejdskapital, du har sikkert hørt alle termerne, men hvad er hvad, og hvad er det hele godt for?

Frigiv arbejdskapital med factoring

Giver du dine kunder løbende måned + 30 dage som betalingsfrist, kan der gå op til 60 dage, fra du sender din faktura, til du får dine penge. Det kan være ærgerligt at have penge bundet i arbejdskapital på den måde, når du i stedet kunne bruge dem til betale dine egne leverandører eller investere i vækst i din virksomhed. Med en factoring-løsning skal du ikke vente på dine penge. Du får dem så snart, du har sendt fakturaen til kunden. 

Sådan fungerer factoring med Nordea Finans

Når du sender din faktura til kunden (din debitor), sender du samtidig informationen om dit tilgodehavende til os, og så udbetaler vi fakturabeløbet til dig straks. Du får altid 100 % af fakturabeløbet udbetalt. Nogle gange får du dog først de sidste 20 %, når din kunde betaler os. Det kommer an på den factoring-løsning, du vælger.

Køb eller belåning af fakturaer

Der findes forskellige former for factoring, men der er især to, der er gode at kende: køb af fakturaer og belåning af fakturaer. 

Hovedforskellene på køb af fakturaer og belåning af fakturaer er:

  1. Størrelsen på det beløb du får udbetalt på faktureringstidspunktet.
  2. Hvem der bærer risikoen for tab på debitor (altså hvis din kunde ikke betaler).
  3. Hvordan din balance påvirkes af factoring. 

”Off-balance” finansiering og bedre konkurrenceevne

Ved køb af fakturaer køber vi dit tilgodehavende, og du får 100 % udbetalt på faktureringstidspunktet. Fordi vi har købt fordringen, bærer vi risikoen og dermed også tabet, hvis din kunde ikke betaler. Factoring, hvor du sælger din faktura til os, er dermed både debitorfinansiering og ”off-balance” finansiering. Det betyder, at din balance forbedres, fordi arbejdskapital frigives. Slutteligt får du en forbedret konkurrenceevne, da du kan tilbyde længere betalingsfrister uden at miste likviditet.

Vi klarer den svære samtale om manglende betaling med din kunde

Heldigvis betaler de fleste kunder til tiden. Men mangler betalingen, må man tage den svære samtale med kunden. Du kan med din factoring-løsning vælge at overlade den opgave til os. Vi håndterer processen professionelt og med respekt for dig, din kunde og jeres relation. Vi ved, at I skal forsætte samarbejdet i mange år i samme gode ånd og stemning, som I startede.

Fordele ved afkøb af fakturaer via Nordea Finans

  • Du får udbetalt 100 % af fakturabeløbet med det samme og skaber dermed likviditet.
  • Du slipper for tid og besvær med debitorbogholderi og med at inddrive penge.
  • Du undgår tab på dårlige betalere.
  • Din balance påvirkes positivt fordi arbejdskapital frigives. 
  • Din konkurrenceevne forbedres. 

Vær opmærksom på

  • Du skal godkendes før du kan benytte en factoring-løsning. 
  • Fordelene varierer afhængigt af, om du vælger belåning eller afkøb af fakturaer. 

Er du interesseret i en factoring-løsning?

Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig på factoringområdet og få et konkret tilbud.

Ring til Nordea Finans

Måske er du også interesseret i