Vi sætter inddrivelse af misligholdt gæld til Nordea Finans Danmark på pause

3. juli 2023

Nordea Finans Danmark har valgt at sætte inddrivelse af størstedelen af misligholdte gældssager på pause. Det skyldes, at vi er ved at undersøge mulige fejl i vores gældsinddrivelsessystem, som potentielt kan have ledt til en forkert opgørelse af kunders gæld.

Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt give en præcis dato for, hvornår vi har gennemført undersøgelsen og har det fulde overblik over de enkelte sager. Vi bestræber os på at få det afklaret hurtigst muligt.

Hvad betyder pausen?

Når vi sætter inddrivelsen på pause, betyder det, at der ikke aktivt bliver inddrevet på restgælden.

Vi sætter samtidig renten til 0 %, hvilket betyder, at der ikke vil løbe renter på din gæld i den periode, inddrivelsen er sat på pause.

Pausen betyder også, at der trækkes en række sager tilbage fra domstolene (fx sager i fogedretten).

Pausen vil blive implementeret over den kommende periode. Alle de kunder, som får sat deres gæld på pause, bliver informeret direkte i den kommende tid. I dette brev får kunderne yderligere information om, hvordan de skal forholde sig.

Når vi har konklusionerne på undersøgelserne og ved, hvornår gældinddrivelsen genoptages, informerer vi igen de berørte kunder direkte.

Har du spørgsmål?

Vi beklager den ulejlighed, som denne pause kan give anledning til. Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til os på: 55 47 55 33.