Nordea Finans Danmark A/S kommenterer på Finanstilsynets påbud

Finanstilsynet har dags dato påbudt stærkere kontrol og processer på anti-hvidvaskområdet i Nordea Finans Danmark A/S, datterselskab i Nordea Bank Abp. Påbuddene er baseret på en inspektion i juni 2023 med det formål at undersøge virksomheden på anti-hvidvaskområdet. Finanstilsynet har på den baggrund givet datterselskabet Nordea Finans Danmark A/S i alt 12 påbud.  

”Vi tager påbuddene fra Finanstilsynet alvorligt. Vi anerkender, at kontrollen og processerne i Nordea Finans Danmark A/S ikke har været stærke nok, og de har ikke levet op til de høje standarder og krav, som er i Nordea Bank i dag. Derfor er det også min allerhøjeste prioritet som ny, øverste ansvarlig i Nordea Finans Danmark A/S at sikre, at vi hurtigst muligt efterlever påbuddene og får datterselskabet bragt op på samme niveau som Nordea Bank har i dag, hvor man de senere år har investeret massivt i dette område. Det arbejder vi intenst på, og siden inspektionen har vi iværksat en række initiativer og vil tage alle nødvendige foranstaltninger for at styrke vores processer og kontroller,” siger Frank Bøgholm Klausen, administrerende direktør i Nordea Finans Danmark A/S.

Finanstilsynets redegørelse kan læses herÅbner i nyt vindue 

Fakta om Nordea Finans Danmark A/S

Nordea Finans Danmark A/S er et selvstændigt datterselskab af Nordea Bank Abp. Nordea Finans Danmark A/S er en mindre enhed og har en størrelse svarende til 1,5 pct af ordinært resultat før skat i Nordea Bank Danmark.  Nordea Finans Danmark A/S opererer med fire forretningsområder, hvor privatkunder, der benytter sig af leasing og finansiering af forbrugsgoder, udgør langt størstedelen.  Kunderne i Nordea Finans Danmark tilbydes primært produkter via samarbejdspartnere og, i modsætning til banken, er kundeforholdene typisk af kortere varighed. Nordea Finans Danmark har godt 200 fuldtidsansatte og har sine primære lokationer i Taastrup og Aarhus. 

For yderligere kontakt:

Nordea Danmark kommunikation: +45 70 80 11 62

English version:

Nordea Finans Danmark A/S comments on the Danish Financial Supervisory Authority’s orders

Nordea Finans Danmark A/S, a subsidiary of Nordea Bank Abp, has today received 12 orders concerning inadequate processes in the AML area. Nordea Finans Danmark A/S has noted the Danish Financial Supervisory Authority’s decision and has initiated work to strengthen processes and controls. 

The Danish Financial Supervisory Authority has today ordered Nordea Finans Danmark A/S, a subsidiary of Nordea Bank Abp, to strengthen its AML controls and processes. The orders are based on an inspection in June 2023 with the purpose of investigating the company in the AML area. Against this background, the Danish Financial Supervisory Authority has imposed a total of 12 orders on Nordea Finans Danmark A/S.  

“We take the orders from the Danish Financial Supervisory Authority seriously. We acknowledge that the controls and processes at Nordea Finans Danmark A/S have not been strong enough and have not lived up to the high standards and requirements of Nordea Bank today. That is why it is my top priority as the new head of Nordea Finans Danmark A/S to ensure that we comply with the orders as soon as possible and bring the subsidiary up to the same level as Nordea Bank today, where massive investments have been made in this area in recent years. We are working very hard on this, and since the inspection we have launched a number of initiatives and will take all necessary measures to strengthen our processes and controls,” says Frank Bøgholm Klausen, Chief Executive Officer of Nordea Finans Danmark A/S.

The Danish Financial Supervisory Authority’s report is available hereÅbner i nyt vindue 

About Nordea Finans Danmark A/S
Nordea Finans Danmark A/S is an independent subsidiary of Nordea Bank Abp. Nordea Finans Danmark A/S is a smaller unit and accounts for 1,5% of operating profit of Nordea Bank Denmark. Nordea Finans Danmark A/S operates with four business areas, with personal customers using leasing and financing of consumer goods accounting for by far the largest share. The customers of Nordea Finans Danmark A/S are mainly offered products via collaboration partners. In contrast to the bank, customer relationships are typically of shorter duration. Nordea Finans Danmark A/S has just over 200 full-time employees and has its primary locations in Taastrup and Aarhus.  

For further information, contact:

Nordea Danmark communication: +45 70 80 11 62