Vi kommunikerer digitalt. Det betyder, at vores kunder primært får information fra os via digitale kanaler fx e-mail og kundeportal. Det er for at sikre, at kommunikationen er miljøvenlig, hurtig og gratis for kunderne. Så det er vigtigt, at vi har din e-mailadresse.

Af og til skriver vi også korte beskeder på oversigten fra Betalingsservice, så husk at tjekke den. Der kan være information, du kan have glæde af.

Sådan opdaterer du din e-mailadresse 

  • Log ind på Kundeportalen under 'Log på' øverst til højre, med dit NemID/MitID
  • Vælg din profil ude til højre i menuen
  • Skriv din e-mailadresse 
  • Tryk 'Gem' i bunden

Din e-mailadresse er så opdateret.